Dinsdag 25 juni 2019, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 16:50 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: vergadering is aansluitend aan BIZA + OCW)

2.
Toezegging T02695

Toezegging Privacy Impact Assessment (34.878)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van OCW over haar brief van 3 juni 2019 inzake voorhang Besluit register onderwijsdeelnemers (34878, E)

3.
Inventarisatie behoefte aan informele kennismakingsgesprekken

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen