Dinsdag 9 juli 2019, commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Toepassing Rijkscoördinatieregeling op voorbereiding project 'militair radarstation Herwijnen'

Brief regering; Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen; Luchtvaartbeleid

Inbreng voor schriftelijk overleg

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen