Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
31.936

LuchtvaartbeleidIn de Luchtvaartnota wordt de beleidsagenda voor de luchtvaart voor de komende jaren neergezet. Ook wordt de stand van lopende beleidstrajecten besproken.

Tijdens de behandeling van wetsvoorstel Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML) (30.452) op 8 en 9 december 2008 heeft de minister toegezegd (T00904) deze nota met de Eerste Kamer te bespreken. Op verzoek van de Eerste Kamer is in de nota een gedetailleerde uitwerking van een mogelijk luchthavensysteem opgenomen. Dit luchthavensysteem is het gevolg van het Amendement-Haverkamp (TK 30.452 nr. 44PDF-document) waarin gevraagd wordt om de luchthavens die onderdeel uitmaken van het luchthavensysteem, zoals dit zou kunnen gelden voor de luchthavens Eindhoven, Lelystad, Rotterdam en Amsterdam, onder hetzelfde wetgevingsregime te laten vallen.


Stand van zaken

Militair radarstation Herwijnen

De Eerste Kamer heeft het besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen (EK 31.936, I / TK 31.936, 637) op 17 december 2019 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, D66, ChristenUnie, FVD en VVD.

Tegen: PVV, GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, SGP, OSF, 50PLUS en Fractie-Otten.

Tijdens de plenaire behandeling op 3 december 2019 is de motie-De Vries (Fractie-Otten) c.s. over de mogelijkheden om tot een Radar-Ruil te komen ingediend (EK, P). De motie is na stemming bij zitten en opstaan op 17 december 2019 verworpen. De Fractie-Otten en PvdD stemden voor.

De Eerste Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) hebben op 11 februari 2020 besloten de brief van de staatssecretaris van Defensie van 6 februari 2020 inzake de toegezegde onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor de radar in Herwijnen (EK, U met bijlagen) aan te houden, teneinde kennis te kunnen nemen van de besluitvorming in de Tweede Kamer inzake eventuele behandeling van de brief en de bijbehorende onderzoeken.

Op 5 november 2019 heeft er een mondeling overleg met de staatssecretaris van Defensie over het militair radarstation Herwijnen plaatsgevonden. Van dit overleg is een woordelijk verslag (EK, Q) en een videoverslag beschikbaar.

Luchthavenbesluit Lelystad

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) wacht de verdere behandeling van het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad (EK, E en bijlage) in de Tweede Kamer af.

De commissie wil de Luchtvaartnota betrekken bij de verdere behandeling van het voorgehangen ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad in verband met onder andere wijziging van de wettelijke contouren en grenswaarden en vaststelling van aanvullende handhavingspunten (EK 31936, E).


Kerngegevens

begonnen

17 april 2009

titel

Luchtvaartbeleid

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [701-736] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [701-736] documenten