Dinsdag 12 november 2019, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
Ambassadeursconferentie

Uitnodiging en inventarisatie

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen