Dinsdag 19 november 2019, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 15:40 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Vergadering start aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV - IWO

5.
COP25 - Madrid, 2-13 december 2019

Bespreking

6.
Uitnodiging Ambassadeursconferentie

8.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen