Dinsdag 19 november 2019, Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek

Brief van ministers van LNV en I&W en de minister voor M&W van 13 november 2019 (35334, A)

Bespreking


3.
Rondvraag


Korte aantekeningen