35.334

Problematiek rondom stikstof en PFASDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de problematiek rondom stikstof en PFAS.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) bespreekt op 27 oktober 2020 de brief van de minister van LNV van 13 oktober 2020 met kabinetsreactie op het eindadvies 'Niet alles kan overal' van het Adviescollege Stikstofproblematiek (EK, W en bijlagen), de brief van de minister van LNV van 13 oktober 2020 met kabinetsreactie op het eindrapport ‘Meer meten, robuuster berekenen’ van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof (EK, Y) en de brief van de minister van LNV van 13 oktober 2020 over onderzoek naar Natura 2000 (EK, X en bijlagen).

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 28 september 2020 bij brief gereageerd op het verslag van een schriftelijk overleg van 1 september 2020 met de minister van LNV over de stand van zaken subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) (EK, P) (naar aanleiding van toezegging T02825 Informeren over aanmeldingen voor warme sanering varkenshouderij), en op de brief van de minister van LNV van 19 augustus 2020 inzake bijstelling pakket aanpak stikstofproblematiek (EK, 35.334, V en bijlage).

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 16 juni 2020 besloten de voorzitter en andere leden van het Adviescollege Stikstofproblematiek uit te nodigen voor een gesprek over het eindadvies Niet alles kan overal'. Dit gesprek vindt plaats op een nader te bepalen datum.

De commissie heeft op 7 juli 2020 besloten nog geen schriftelijke vragen te stellen in reactie op de brief van de minister van LNV van 17 juni 2020 met reactie op eindadvies 'Niet alles kan overal' van Adviescollege Stikstofproblematiek (EK, S), maar eerst het gesprek met het Adviescollege Stikstofproblematiek af te wachten.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 12 mei 2020 besloten de behandeling van de brief van de minister van LNV van 24 april 2020 inzake voortgang stikstofproblematiek: structurele aanpak (EK 35.334, P en bijlage) in de Tweede Kamer af te wachten, alvorens deze brief opnieuw te agenderen.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 3 december 2019 een mondeling overleg (EK, I) gevoerd met de minister voor Milieu en Wonen over het ontwerpbesluit. Van de bijeenkomst is een videoverslag (57 min.) gemaakt. Hiermee is de behandeling van dit ontwerpbesluit afgerond.


Kerngegevens

begonnen

13 november 2019

titel

Problematiek rondom stikstof en PFAS

schriftelijke voorbereiding


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-194] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-194] documenten