35.334

Problematiek rondom stikstof en PFASDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de problematiek rondom stikstof en PFAS.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 12 januari 2021 besloten om op 19 januari 2021 inbreng te leveren voor een nader schriftelijk overleg in reactie op het verslag van een nader schriftelijk overleg van 7 januari 2021 met de minister van LNV over subsidieregeling sanering varkenshouderijen en bijstelling pakket aanpak stikstofproblematiek (EK 35.334 / 35.347, AB) (naar aanleiding van toezegging T02825 Informeren over aanmeldingen voor warme sanering varkenshouderij).

De Eerste Kamercommissie voor EZK/LNV bespreekt op 19 januari 2021 het verslag van een schriftelijk overleg van 15 januari 2021 met de minister van LNV over contouren van het Omschakelprogramma duurzame landbouwfonds (EK 35.334 / 35.452, AC) (naar aanleiding van toezegging T02948 Informeren over omschakelfonds en aanpak duurzame landbouwbeleid agrofinancieringen).

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) heeft op 27 oktober 2020 besloten onderstaande brieven te betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering (35.600), dat momenteel in behandeling is bij de Tweede Kamer:

  • de brief van de minister van LNV van 13 oktober 2020 met kabinetsreactie op het eindadvies 'Niet alles kan overal' van het Adviescollege Stikstofproblematiek (EK, W en bijlagen)
  • de brief van de minister van LNV van 13 oktober 2020 met kabinetsreactie op het eindrapport ‘Meer meten, robuuster berekenen’ van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof (EK, Y)
  • de brief van de minister van LNV van 13 oktober 2020 over onderzoek naar Natura 2000 (EK, X en bijlagen)
  • de brief van de minister van LNV van 24 april 2020 inzake voortgang stikstofproblematiek: structurele aanpak (EK, 35.334, P en bijlage).

De commissie heeft op 16 juni 2020 besloten de voorzitter en andere leden van het Adviescollege Stikstofproblematiek uit te nodigen voor een gesprek over het eindadvies Niet alles kan overal'. Dit gesprek vond plaats op 24 november 2020.

De commissie heeft op 7 juli 2020 besloten nog geen schriftelijke vragen te stellen in reactie op de brief van de minister van LNV van 17 juni 2020 met reactie op eindadvies 'Niet alles kan overal' van Adviescollege Stikstofproblematiek (EK, S), maar eerst het gesprek met het Adviescollege Stikstofproblematiek af te wachten.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 3 december 2019 een mondeling overleg (EK, I) gevoerd met de minister voor Milieu en Wonen over het ontwerpbesluit. Van de bijeenkomst is een videoverslag (57 min.) gemaakt. Hiermee is de behandeling van dit ontwerpbesluit afgerond.


Kerngegevens

begonnen

13 november 2019

titel

Problematiek rondom stikstof en PFAS

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-213] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-213] documenten