35.334

Problematiek rondom stikstof en PFASDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de problematiek rondom stikstof en PFAS.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) bespreekt op 7 februari 2023 het verslag van een schriftelijk overleg van 2 februari 2023 met de minister van N&S naar aanleiding van de technische briefing op 15 november 2022 over stikstofproblematiek (EK, AY). De commissie zal dan ook bepalen of zij op basis van de tot dan toe toegezonden stukken een datum wenst vast te stellen voor schriftelijk overleg over de stikstofproblematiek in ruime zin.

De commissie heeft op 16 juni 2020 besloten de voorzitter en andere leden van het Adviescollege Stikstofproblematiek uit te nodigen voor een gesprek over het eindadvies Niet alles kan overal'. Dit gesprek vond plaats op 24 november 2020.

De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) heeft op 3 december 2019 een mondeling overleg (EK, I) gevoerd met de minister voor Milieu en Wonen over het ontwerpbesluit. Van de bijeenkomst is een videoverslag (57 min.) gemaakt. Hiermee is de behandeling van dit ontwerpbesluit afgerond.


Kerngegevens

begonnen

13 november 2019

titel

Problematiek rondom stikstof en PFAS

schriftelijke voorbereiding


Documenten