Dinsdag 10 december 2019, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
35.000 IV / CXIX, N

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de voortgang van maatregelen met betrekking tot een ijkpunt voor de bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016

Bespreking conceptbrief aan de regering

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen