Dinsdag 14 januari 2020, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

5.
35310

Verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

Voorbereidend onderzoek

6.
35104

Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Inbreng voor het nader voorlopig verslag

7.
Toezegging T02714

Toezegging Subsidiëring van groene monumenten (34.556)

Inbreng voor schriftelijk overleg

8.
Toezegging T02336

Toezegging Monitoren opleidingscommissies (34.251)

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2019 inzake momentopname functioneren opleidingscommissies (34251, I)

9.
Toezeggingen T02223, T02224 en T02372

Toezegging Overnemen Motie Ten Hoeve in wetsvoorstel regionale publieke omroepen(34.459); Toezegging Redactionele onafhankelijkheid regionale omroep (34.264); Toezegging Positie Omrop Fryslân (34.264)

Bespreking van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 19 december 2019 inzake voornemen tot niet-indiening wetsvoorstel regionale publieke omroep (34264 / 34459, AG)

11.
Rondvraag


Korte aantekeningen