Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.282

Wet taal en toegankelijkheidDoelstelling van het wetsvoorstel is de toegankelijkheid van het (hoger) onderwijs te waarborgen en de instroom van internationale studenten te beheersen.

Het voorstel regelt onder meer:

  • modernisering van het taalbeleid van instellingen (ho en mbo);
  • invoering van een toestemmingsvereiste voor het instellen van capaciteitsnorm;
  • maximering van de hoogte van het instellingscollegegeld dat instellingen kunnen berekenen aan EER-studenten (inclusief Nederlandse studenten) voor tweede en volgende studies;
  • creëren van een wettelijke grondslag voor een eigen bijdrage voor de kosten van een diplomawaardering en het afnemen van een taaltoets.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 19 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga.

Tegen: PVV, GroenLinks, FVD en PvdA.

Het voorbereidend onderzoek is op 4 februari 2020 door de Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aangehouden.

De Eerste Kamer heeft op 3 maart 2020 zonder beraadslaging en zonder stemming ingestemd met het verzoek om ten aanzien van dit wetsvoorstel op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State een voorlichtingsaanvraag bij de Raad van State in te dienen (EK, D).


Kerngegevens

ingediend

9 september 2019

titel

Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-80] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-80] documenten

Sociale media menu


Volg via