Dinsdag 21 januari 2020, commissies Europese Zaken (EUZA) en Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
23.987, L

Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake Nederlandse inzet toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk; Uitbreiding van de Europese Unie

Bespreking van de brief van 14 janauri 2020 inzake Nederlandse inzet toekomstige relatie EU-VK

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen