Dinsdag 21 januari 2020, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 15:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

NB: Dit is een aansluitende vergadering die mogelijk eerder kan beginnen

2.
21.501-07, BB

Brief van de minister van Financiën inzake Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 20 en 21 januari 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Bespreking

3.
Inventarisatie behoefte aan gesprek met diverse relevante instellingen in het domein van de commissie Financiën

5.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen