Dinsdag 21 januari 2020, Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 14:35 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

NB: Dit is een aansluitende vergadering die mogelijk eerder kan beginnen

2.
35271

Vrijheidsontneming asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek

Procedure

3.
33192, M

Brief van de staatssecretaris van J&V ter aanbieding van (de reactie op) de vervolgevaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen; Gebruik biometrie bij identificatie vreemdelingen

Inbreng schriftelijk overleg

4.
E180019 - VN Migratiecompact

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V inzake VN Migratiecompact; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg

5.
32.317, KO

Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake geannoteerde agenda informele JBZ-raad 23-24 januari 2020; JBZ-Raad

Bespreking geannoteerde agenda informele JBZ-Raad 23-24 januari 2020

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen