Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
32.317

JBZ-RaadDit dossier bevat diverse documenten met betrekking tot de informatievoorziening ten behoeve van de (voorbereiding) van de JBZ-Raad na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.


Stand van zaken

Op 17 maart 2020 is er inbreng geleverd voor schriftelijk geleverd door de fracties van D66 (Stienen), PVV (Van Hattem) en ChristenUnie (Huizinga-Heringa), naar aanleiding van het verslag van de informele JBZ-Raad van 23-24 januari 2020 (EK, KR), de brief inzake de situatie aan de Turks-Griekse grens (EK, KV) en de brief met met het verslag van de JBZ Raad van 4 maart 2020 en de nazending van de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 13 maart 2020 (EK, KW).

Op 10 maart 2020 besprak de commissie I&A/JBZ de brief van de minister van BZ en de staatssecretaris van J&V inzake de situatie aan de Turks-Griekse grens (EK, KV) en het verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2019 (EK, KS). Ook besprak de commissie samen met de commissie J&V het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van J&V over het EOM n.a.v. verslag JBZ-Raad 2 en 3 december 2019 (EK, KU) en de brief van de ministers van J&V en staatssecretaris J&V inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad 13 maart 2020 (EK, KT).

Op 3 maart 2020 besprak de commissie I&A/JBZ het verslag van de informele bijeenkomst van de JBZ-Raad op 23-24 januari 2020 (EK, KR). De PVV-fractie (Van Hattem) besloot om - voor zover dit het werkterrein van deze commissie betreft - op 17 maart inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Ook besprak de commissie I&A/JBZ op 3 maart 2020 gezamenlijk met de commissie J&V de onderwerpen uit dit verslag die beide commissies raken, en besloten het - voor zover het het werkterrein van de beide commissies betreft - voor kennisgeving aan te nemen.

Op 14 januari 2020 bespraken de commissie I&A/JBZ en de commissies I&A/JBZ en J&V het verslag van de JBZ-Raad van 2-3 december 2019 (EK, KN). Bij de gecombineerde commissievergadering gaf de fractie van de PVV aan schriftelijke inbreng te leveren. Op 28 januari 2020 leverde de fractie van de PVV (Van Hattem) inbreng voor schriftelijk overleg. Op 4 februari 2020 hebben de commissies de brief gestuurd naar de minister van Justitie en Veiligheid met vragen over het Europees Openbaar Ministerie.

Op 19 november 2019 bespraken de commissies I&A/JBZ en J&V het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2019 (EK, KK). Op voorstel van de leden van de GroenLinks-fractie (Karimi) besloten de commissies op 26 november 2019 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren voor wat betreft de onderwerpen die de beide commissies raken. De brief is op 3 december 2019 verstuurd.

Op 24 juli 2019 reageerde de Europese Commissie per brief (EK, KD) op de vragen van de commissies over het Achtste voortgangsverslag over de totstandbrenging van een echte en doeltreffende Veiligheidsunie van 29 mei 2019 (EK, KA). De commissies I&A/JBZ-Raad en J&V bespraken de brief op 10 september 2019 en besloten in nader schriftelijk overleg te treden met de Europese Commissie. De brief is op 23 oktober 2019 aan de Europese Commissie verstuurd (EK, KJ).


Kerngegevens

titel

JBZ-Raad

Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1101-1126] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1101-1126] documenten