32.317

JBZ-RaadDit dossier bevat diverse documenten met betrekking tot de informatievoorziening ten behoeve van de (voorbereiding) van de JBZ-Raad na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.


Stand van zaken

Naar aanleiding van het verslag van de informele JBZ-Raad van 4-5 juni 2020 (EK, LF) hebben de commissies voor I&A/JBZ en voor J&V op 8 september 2020 inbreng geleverd voor schriftelijk overleg. Op 14 september 2020 is een brief aan de minister van Justitie en Veiligheid gestuurd inzake vragen fraude EU-fondsen Covid-19 n.a.v. stukken informele JBZ-raad 4 en 5 juni 2020 (EK, LD en LF). Daarnaast is een brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid gestuurd met vragen over onder meer Dublinoverdrachten en de Centraal-Mediterrane Route.

Op 23 april 2020 stuurde de commissie I&A/JBZ een brief aan de staatssecretaris van J&V met nadere vragen over het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2019 (EK, KS) waarop de minister op 3 juli 2020 geantwoord heeft (EK, LH). De commissie voor I&A/JBZ besprak het verslag van een schriftelijk overleg (EK, LH) op 29 september 2020 en besloot deze voor kennisgeving aan te nemen.

De Eerste Kamercommissies voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad en voor Justitie en Veiligheid (J&V) hebben op 8 september 2020 het verslag van een nader schriftelijk overleg inzake het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2019 (EK, LI) besproken.

De commissies I&A/JBZ en J&V leverden op 1 oktober 2019 inbreng ten behoeve van een tweede nader politiek dialoog met de Europese Commissie over de totstandbrenging van een echte en doeltreffende Veiligheidsunie.

De brief met nadere vragen is op 23 oktober 2019 aan de Europese Commissie verstuurd (EK, KJ).


Kerngegevens

titel

JBZ-Raad

Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1151-1171] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1151-1171] documenten