Dinsdag 21 januari 2020, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35050

Wet meer ruimte voor nieuwe scholen

Nadere procedure

4.
Toezegging T01826

Toezegging Invoering eindtoets speciaal onderwijs (33.157)

Bespreking van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 januari 2020 inzake eindtoets speciaal (basis)onderwijs (33157, R)

6.
Toezeggingen T02223, T02224 en T02372

Toezegging Overnemen Motie Ten Hoeve in wetsvoorstel regionale publieke omroepen(34.459); Toezegging Redactionele onafhankelijkheid regionale omroep (34.264); Toezegging Positie Omrop Fryslân (34.264)

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 19 december 2019 inzake voornemen tot niet-indiening wetsvoorstel regionale publieke omroep (34264 / 34459, AG)

7.
35300 VIII

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Bespreking van de brief van de OCW-bewindslieden van 14 januari 2020 inzake planning wetgeving OCW

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen