Dinsdag 10 maart 2020, Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 14:40 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Start vergadering aansluitend aan de vergadering van de commissie IWO

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen