Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
34.985

Aanvullingswet natuur OmgevingswetDit wetsvoorstel regelt de integratie van de Wet natuurbescherming (Wnb) (Stb. 2016, 34PDF-document) in de Omgevingswet (Ow) (Stb. 2016, 156PDF-document). Hiermee krijgt het onderwerp natuur een plaats in het nieuwe stelsel. De Wnb wordt te zijner tijd ingetrokken.

De uitgangspunten, begrippen en systematiek van de Wnb zijn reeds bij de invoering van die wet zoveel mogelijk afgestemd op die van de Ow. Voor de vergunning- en ontheffingverlening kan worden aangesloten bij de omgevingsvergunning. De integratie van de Wnb krijgt de vorm van een volledige overgang van die wet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving naar de Ow en daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving. Deze overgang vindt beleidsneutraal plaats, waarbij de systematiek en het karakter van de Ow leidend zijn.

De taken en bevoegdheden zijn in de Wnb zoveel mogelijk bij de provincies neergelegd. In het kader van de integratie van de Wnb in de Ow is deze lijn doorgetrokken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 4 juli 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD.

Tegen: 50PLUS, PvdD en SP.

De Eerste Kamercommissies voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en voor Infrastructuur en Waterstaat en Omgeving (IWO) hebben op 25 november 2019 het voorlopig verslag (EK, E) uitgebracht en wachten op de memorie van antwoord.

De commissie voor IWO bespreekt op 3 december 2019 de brief van de minister van Milieu en Wonen over de voortgang van de stelselherziening Omgevingswet (EK 33.118 / 34.864 / 34.985 / 34.986 / 35.054 / 35.133, AY, met bijlagen).

De inbreng voor vragen over het ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet (EK, B en bijlagen) vond plaats op 12 november 2019. Inbreng ten aanzien van dit ontwerp besluit is door de desbetreffende fracties verwerkt in hun inbreng voor voorlopig verslag inzake het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet.

De commissies betrekken het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Milieu en Wonen van 8 november 2019 over de beleidsrijkheid van de Invoeringswet Omgevingwet en Aanvullingswetten bodem, geluid, natuur en grondeigendom (EK 34.986 / 34.864 / 35.054 / 34.985 / 35.133 , M) bij de verdere behandeling van de wetsvoorstellen.


Kerngegevens

ingediend

29 juni 2018

titel

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-77] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-77] documenten

Sociale media menu


Volg via