Dinsdag 14 april 2020, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 11:15 uur

Agenda

1.
GEEN VERGADERING - LEVEREN INBRENG LOUTER VIA MAIL (ÉÉN MAIL PER FRACTIE IN ANTWOORD OP VRIJDAGMAIL COMMISSIEGRIFFIER MET PDF-CONVOCAAT)

3.
35300 IV / CXIX, L

Brief van de staatssecretaris van SZW inzake Voortgang programma BES(t) 4 kids: goede en betaalbare kinderopvang en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland; Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016


Korte aantekeningen