Dinsdag 21 april 2020, commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 12:00 uur

Agenda

1.
E-MAILVERGADERING

2.
35.300 XV / 35.300 IV, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over voorstellen om de reductiedoelstelling voor kinderarmoede meer kwantificeerbaar vorm te geven; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020


Korte aantekeningen