Dinsdag 12 mei 2020, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
LET OP: FYSIEKE COMMISSIEVERGADERING IN DEN HAAG

6.
CXXXIX / 35300 VIII

Brief van de ministers van OCW en voor BVOenM over de stand van zaken van een aantal wetstrajecten en over het rapport De Staat van het onderwijs 2020; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Bespreking van de brief van de OCW-bewindslieden van 22 april 2020 inzake verschillende wetgevingstrajecten en de Staat van het Onderwijs

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen