Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 26 mei 2020, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 22 mei jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.
35345

Splitsing gemeente Haaren

Voorbereidend onderzoek

3.
35344

Samenvoeging gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

Voorbereidend onderzoek

5.
35431, D

Motie-Kox (SP) c.s. over een tijdelijke huurstop voor zowel de sociale sector als de vrije sector; Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 mei 2020 inzake huurbeleid in tijden van corona: Gericht problemen voorkomen

6.
Toezegging T02735

Toezegging Uitleg amendementen vastleggen (34.453)

Inbreng voor schriftelijk overleg over de brief van de minister van BZK van 21 april 2020 inzake het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, O)

8.
Rondvraag