Dinsdag 2 juni 2020, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 18:15 uur

Agenda

1.
VIDEOVERGADERING IN TEAMS

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 29 mei jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

4.
Digitaal Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) 10 en 11 juni 2020

Bespreking

5.
Postvoorziening Caribisch Nederland

problemen postvoorziening Caribisch Nederland

Bespreking antwoorden van de staatsscretaris van EZK op vragen van het lid Jorritsma-Lebbink (VVD)

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen