Dinsdag 2 juni 2020, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 29 mei jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

3.35252

Wet versterken positie mbo-studenten

Nadere procedure

4.CXXXIX / 35300 VIII

Brief van de ministers van OCW en voor BVOenM over de stand van zaken van een aantal wetstrajecten en over het rapport De Staat van het onderwijs 2020; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Inbreng voor schriftelijk overleg naar aanleiding van de brief van de OCW-bewindslieden van 22 april 2020 inzake verschillende wetgevingstrajecten en de Staat van het Onderwijs

5.35441, B

Brief van de minister van OCW inzake de uitwerking van de aanvullende ondersteuning € 300 miljoen culturele en creatieve sector; Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 mei 2020 inzake uitwerking aanvullende ondersteuning € 300 miljoen culturele en creatieve sector

7.Rondvraag


Korte aantekeningen