Dinsdag 16 juni 2020, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 17:45 uur

Agenda

1.
VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 12 juni jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.
35474

Derde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Procedure

3.
Brief d.d. 12 juni 2020 van de staatssecretaris BZK inzake tweede tranche liquiditeitssteun Curaçao en Aruba - Deelbetaling loonsubsidie

Bespreking

5.
32213, G

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake Verlenging Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten; Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen

Bespreking brief staatssecretaris BZK inzake verlenging AMvRB 'Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten'

6.
Nabespreking digitaal Interparlementair Koninkrijksoverleg d.d. 10 en 11 juni 2020

Bespreking

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen