32.213 (R1903)

Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse AntillenDit voorstel van rijkswet wijzigt het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging in de staatsrechtelijke positie van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen binnen het Koninkrijk.

Het land Nederlandse Antillen wordt op 10 oktober 2010 opgeheven. Curaçao en Sint Maarten worden elk een land binnen het Koninkrijk en de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) worden onderdeel van het Nederlandse staatsbestel.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket van wetsvoorstellen die zijn ingediend in het kader van de staatkundige vernieuwing van het Koninkrijk (31.568).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 32.213 (R1903), A) is op 15 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, SGP, ChristenUnie en het CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 2010 met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

11 november 2009

titel

Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

De tekst van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden wordt na de inwerkingtreding van de artikelen I en II van deze rijkswet in het Staatsblad, het Publicatieblad van Curaçao, het Afkondigingsblad van Aruba en het Afkondigingsblad van Sint Maarten geplaatst.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-95] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-95] documenten