Dinsdag 30 juni 2020, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
35 466

Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE

Bespreking tijdpad van behandeling

4.
35 492

Vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen

Bespreking tijdpad van behandeling

5.
25 087, N

Brief van de staatssecretaris van Financien - Fiscaliteit en Belastingdienst over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020; Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Bespreking

6.
21.501-07 EK, BZ

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 9 en 10 juli 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

8.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen