Dit dossier bevat officiële parlementaire publicatie over de fusie van Air France en KLM en over (mogelijke) steunmaatregelen in verband met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus in 2020.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft op 31 mei 2022 het wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM (36.108) aangenomen.

Ter voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel werd voor de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) op 30 mei 2022 door de ministers van Financiën en van I&W een besloten en vertrouwelijk briefing verzorgd. Een openbare (technische) briefing voor de commissie door de staatsagent voor KLM vond plaats op 31 mei 2022.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 23 april 2024 besloten de minister te verzoeken om een reactie op de brief van de voormalige staatsagent van 12 april 2024. Na ontvangst zal deze worden geagendeerd in de commissie, waarbij de optie wordt opengehouden om deze te betrekken bij de lopende evaluatie van het coronasteunpakket aan KLM (EK 36.108 / 29.232, T met bijlage).

De commissie heeft op 9 april 2024 een (deels besloten) mondeling overleg gevoerd met de minister van Financiën. Bij dit overleg is het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de reactie op brief voormalig Staatsagent bij KLM (EK 36.108 / 29.232, R met bijlagen), het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie over nietigverklaring goedkeuring staatssteun 3,4 miljard aan KLM en de brief van de minister van Financiën over Framework Agreement en juridische analyses KLM-steunpakket (EK 36.108 / 29.232, S met bijlage) betrokken.

De Kamer heeft op 5 december 2023 verlof gegeven voor een debat over de gegeven staatssteun aan KLM tijdens de coronapandemie met de minister, nadat deze in de Tweede kamer heeft plaatsgevonden.

Op 21 november 2023 heeft de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) een openbaar gesprek gevoerd met voormalig Staatsagent bij KLM naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën over conclusies juridische analyse en mogelijke vervolgstappen tegen KLM (EK 36.108 / 29.232, O met bijlage).

De commissie heeft op 20 april 2021 de brief van de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat van 6 april 2021 (EK, D met bijlage) over de herkapitalisatie van Air France-KLM besproken en besloten de minister van Financiën te verzoeken om de woordvoerders staatsdeelnemingen (die zich beschikbaar hebben gesteld voor vertrouwelijke overleggen) nader vertrouwelijk te informeren, overeenkomstig de werkafspraken die de commissie en de minister eerder hebben vastgesteld.

Het vertrouwelijke overleg met de minister vond plaats op 8 juni 2021. Daarbij zijn ook de werkafspraken geëvalueerd.

De commissie heeft het verslag van een schriftelijk overleg met de ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat van 22 juni 2020 (EK, B herdruk) over de brief van 24 april 2020 (EK, A) inzake mogelijke steunmaatregelen voor Air France - KLM in verband met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus in 2020, en de brief van 26 juni 2020 (EK,C) over het financiële steunpakket voor KLM betrokken bij de inbreng voor het verslag met betrekking tot het wetsvoorstel 'Zesde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake Steunmaatregelen KLM' (35.505)


Kerngegevens

begonnen

30 september 2003

titel

Air France – KLM

schriftelijke voorbereiding


Documenten

122
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-122] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-122] documenten