Dinsdag 7 juli 2020, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en het vergaderverzoek dat u op 3 juli jl. per e-mail heeft ontvangen.

3.
35450 XVII

Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2020 (voorjaarsnota)

Procedure

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen