Dinsdag 7 juli 2020, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
35493

Incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 inzake Coronamaatregelen

Procedure

8.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen