Dinsdag 1 september 2020, commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35538

Verslag; Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

Bespreking verzoek van de minister van VWS om het wetsvoorstel spoedig te behandelen

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen