Dinsdag 22 september 2020, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

2.
Vaststellen agenda

3.
35154

Goedkeuring Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA)

Nadere procedure

4.
Mededelingen en informatie


5.
Rondvraag