Dinsdag 22 september 2020, Commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 18 september jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.
35295, G

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Kabinetsreactie over de maatregelen voor insluiting van het coronavirus in Hongarije; EU en de rechtsstaat

Bespreking Verslag van een schriftelijk overleg inzake Kabinetsreactie over de maatregelen voor insluiting van het coronavirus in Hongarije

3.
35295, H

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake de Nederlandse inzending over de EU-toetsingscyclus voor de rechtsstaat; EU en de rechtsstaat

Bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 14 juli 2020 over de Nederlandse inzending in het kader van de EU-toetsingscyclus voor de rechtsstaat

5.
Rondvraag