Dinsdag 22 september 2020, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 18:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Toezegging T02446 - Terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan

Brief van de minister van I&W van 6 juli 2020 in reactie op de brief van 15 juni 2020 (verslag nader schriftelijk overleg (34287 / 29383, O))

Inbreng nader schriftelijk overleg

3.
Mededelingen en informatie

4.
Rondvraag