Dinsdag 22 september 2020, Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 18:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Definitieve Nationale Omgevingsvisie

Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 11 september 2020 (Kamerstukken I/II, 34682, E / 53)

Bespreking

3.
Halfjaarlijks rappel BZK (voor zover het IWO-toezeggingen betreft)

Brief van de minister van BZK van 7 september 2020 in reactie op de brief van 16 juli 2020 (verslag schriftelijk overleg (35300 VII / 35300 IV, F))

Bespreking

5.
Praktijksessie DSO 29 september 2020 (organisatie ministerie BZK)

Bespreking

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen