Dinsdag 6 oktober 2020, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
T02935

Toezegging Kamer op de hoogte te houden van de voortgang van de uitvoering van de Wet hardheidsaanpassing Awir (35.468)

Bespreking brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane over de Derde Voortgangsrapportage Kindertoeslag

5.
T02821

Toezegging De Kamer tijdig te betrekken bij discussies in OESO-verband en schriftelijk op de hoogte te stellen over OESO-voorstellen die voor Nederland relevant zijn (35.241/35.305)

Bespreking brief inzake blauwdrukken voor een herziening van het internationale winstbelastingsysteem

6.
Voorbespreking IPC SECG

Bespreking

8.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen