Dinsdag 10 november 2020, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 6 november jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.
Inventarisatie begrotingsdebat Koninkrijksrelaties en het BES-fonds (IV)

Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

3.
35420, Q

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK inzake een update over de gevolgen van de COVID-19-crisis in Caribisch Nederland; Noodpakket banen en economie

Bespreking verslag schriftelijk overleg effecten corona in Caribisch Nederland

4.
35474, H

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake Akkoord Curaçao en Nederland inzake voorwaarden liquiditeitssteun; Derde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Bespreking brief overeenstemming Curaçao en Nederland over derde pakket liquiditeitssteun

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen