35.420

Noodpakket banen en economieDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties over steun- en herstelmaatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus. Het betreft maatregelen die genomen worden om banen te behouden en de economische gevolgen te beperken.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) bespreekt op 9 maart 2021 de brief van de minister en staatssecretaris van EZK van 24 februari 2021 over tegemoetkoming vaste lasten (EK, AF).

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de brief van de ministers van EZK, van FIN en van SZW en van de staatssecretarissen van EZK en van FIN - Fiscaliteit en Belastingdienst van 21 januari 2021 over uitbreiding economisch steun- en herstelpakket (EK, AB) op 26 januari 2021 voor kennisgeving aangenomen en heeft naar aanleiding hiervan besloten navraag te doen op welke termijn de bijbehorende wetgeving kan worden verwacht.

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bij brief van 27 januari 2021 gereageerd op de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2020 (EK, AA) over vaststellingsbeschikkingen NOW 1 en dilemma's in de NOW.


Kerngegevens

begonnen

17 maart 2020

titel

Noodpakket banen en economie

schriftelijke voorbereiding


Documenten