Dinsdag 17 november 2020, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 13 november jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

3.
Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

Bespreking

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen