Dinsdag 24 november 2020, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.
LET OP: FYSIEKE BIJEENKOMST MET MOGELIJKHEID TOT DIGITALE DEELNAME

2.
Vaststellen agenda

4.
35445

Goedkeuring Samenwerkingsovereenkomst partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Afghanistan

Voorbereidend onderzoek

5.
Interparlementaire commissievergadering AFET, 2 december 2020

Inventarisatie deelname

7.
Rondvraag