Dinsdag 24 november 2020, commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Financiƫn (FIN)Aanvang: 18:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 20 november jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.
35578

Eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen

Voorbereidend onderzoek

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen