Dinsdag 24 november 2020, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 17:40 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
Klimaatdoelstellingsplan Europese Commissie voor 2030

Inbreng voor schriftelijk overleg

10.
Rondvraag


Korte aantekeningen