Dinsdag 24 november 2020, commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) , Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 13:55 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35526, O

Brief van de minister van VWS ter aanbieding van ministeriƫle regelingen ter uitvoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19; Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

(Eventueel) vaststelling brief met vragen en opmerkingen t.a.v. de nagehangen regelingen

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen