Dinsdag 24 november 2020, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Gecombineerde commisievergadering met Tweede Kamercommissie Koninkrijksrelaties (LET OP: VIDEOVERGADERING IN PEXIP)

Voor deelname aan deze vergadering zie de link in de mail die u op 20 november jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen


Korte aantekeningen