Dinsdag 8 december 2020, commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) , Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35526, ..

Verslag schriftelijk overleg over de ministeriƫle regelingen ter uitvoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Bespreking (onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de antwoordbrief)

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen