Dinsdag 15 december 2020, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 11 december jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

3.
35570 IV, C

Brief van de staatssecretaris van BZK inzake verslag werkbezoek Curaçao, Sint Eustatius en Saba; Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

Bespreking reisverslag staatssecretaris BZK naar Curaçao, St Eustatius en Saba november 2020

4.
Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) 6-7 januari 2021

Bespreking

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen