Dinsdag 9 februari 2021, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
Aanbod technische briefing Raad van State in het kader van onafhankelijk begrotingstoezicht

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen