Dinsdag 23 februari 2021, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
35659, D

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over de stand van zaken van de besprekingen met de Europese Commissie over de BIK en over de leidraad met betrekking tot desinvesteringen; Novelle Belastingplan 2021

Bespreking

4.
Peer review Algemene Rekenkamer

Bespreking

7.
Terugkoppeling digitale Europese Parlementaire week 22 februari 2021

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen