Dinsdag 9 maart 2021, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 17:20 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35527

Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

Voorbereidend onderzoek

6.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen