Dinsdag 16 maart 2021, commissies Financiƫn (FIN) en Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35711

Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie

Voorbereidend onderzoek

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen