Dinsdag 23 maart 2021, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 19:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35597

Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten

Voorbereidend onderzoek

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen